Ренета Станчева РЗ ЕООД
Строителни материали в град Исперих

Производство на бетонови и варови разтвори

Извършваме производство на бетонови и варови разтвори в Исперих.

 

За осъществяване на дейността си, разполагаме с бетонов възел, който е оборудван със съвременна техника и механизация.

 

Качеството на произведената продукция се гарантира от компютризираната система за производствен контрол, контрол от лаборатория и сертификат за съответствие за бетони.